Bejelentkezés

Adatvédelem

A SUNFLEUR Kozmetikai Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.) - a továbbiakban SUNFLEUR, szolgáltató, adatkezelő - elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt. Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja.
A SUNFLEUR mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A weboldalak fejlesztése és újabb technikai megoldások alkalmazása miatt az adatvédelmi szabályok változhatnak, ezért fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük partnereinket, a weboldalunk látogatóit.
Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény, Infotv.) tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az adatkezelésben résztvevők (érintett, adatkezelő, adatfeldolgozó) viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat;
• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény, Avtv.);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
Személyes adatot akkor kezelünk, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Személyes adatot csak jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Adatkezelésünk csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat, ha az a cél elérésére alkalmas.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet nem alkalmazunk.
A személyes adatok akkor továbbítunk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolunk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A SUNFLEUR ADATKEZELÉSI GYAKORLATA
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-123695/2017
A személyes adatokat a partnereink által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetőleg piackutatáshoz és a partnerek tájékoztatása céljára, továbbá arra használjuk, hogy személyre szabott információkat állítsunk össze és küldjünk meg, esetlegesen termékmintákat juttassunk el ügyfeleinkhez postai úton, vagy elektronikus levél formájában.
Áru vagy szolgáltatás rendelésekor megadott személyes adatokat felhasználjuk az adott rendelés teljesítésére. Előfordulhat, hogy az adatokat harmadik személyekkel, például a kártyás fizetési szolgáltatóval vagy az áruszállítóval is meg kell osztani.
Amennyiben a weboldal látogatója kiválasztja azt a lehetőséget, hogy szeretne a jövőben e-mailben és/vagy SMS-ben direkt marketing anyagot kapni, időnként tájékoztatást és/vagy ajánlatokat küldünk a részére azokról a termékekről és/vagy szolgáltatásokról, amelyek számot tarthatnak az érdeklődésére.
A honlapot megtekintők mozgásának követésére és a folyamatok adatforgalmi elemzésére úgynevezett cookie-kat is küldhetünk a felhasználó számítógépére. A cookie egy olyan kis adatcsomag, amelyet a felhasználó számítógépe befogad és egy adatfájlban tárol. Az adatforgalmi elemzések érdekében a felhasználó IP címének segítségével - néhány más adattal együtt – összegyűjtésre kerülnek az internettel kapcsolatos és a felhasználó böngészőjére és számítógépére vonatkozó adatok. A cookie-k által közvetített információt nem használjuk a felhasználó személyes azonosítására.
A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt – küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője beazonosítható lesz.
Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.
A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.
A megjelenő hirdetéseket letilthatja az erre szolgáló X ikon segítségével is.
A partnerek által megadott személyes adatokat kizárólag saját rendszerünkben tároljuk és a fent ismertetett célokra használjuk fel. Gondoskodunk az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Biztosítjuk a felhasználót arról, hogy személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.
Amennyiben a felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, a felmerülő kérdéseket a következő e-mail címen teheti fel:
 

A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése